Đề đầu đuôi mb SIÊU VÍP

Bạn là người chơi lô đề mỗi ngày bạn đánh nhiều nhưng tỷ lệ thắng rất thấp thậm chí còn thua nỗ, vậy nguyên nhân là gì…?Nếu bạn muốn TRÚNG TO VÀ THẮNG LỚN hãy tham gia lấy số của chúng tôi khẳng định LẤY SỐ hôm nào TRÚNG SỐ hôm đó bạn nhé!

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB SIÊU VÍP: 400.000đ

Số chuẩn cập nhật từ 08h0018h00 mỗi ngày
⇒Sau khi nạp đủ tiền a/e sẽ nhận được số
⇒Hỗ trợ dịch vụ soi cầu a/e CHÁT với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé!

Phí lấy số: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
01-10-20
30-09-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt166
29-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 387
28-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt153
27-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 455
26-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 674
25-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề297
24-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt279
23-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 190
22-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Đề292
21-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt84
20-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2257
19-09-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 062
18-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9275
17-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt295
16-09-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 280
15-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt153
14-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt199
13-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6157
12-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt92
11-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt186
10-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 056
09-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0155
08-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt170
07-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5162
06-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 971
05-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng Đề168
04-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt250
03-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8295
02-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8188
01-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 759
31-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt198
30-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3175
29-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0292
28-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 495
27-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6299
26-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2161
25-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt159
24-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6192
23-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4255
22-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3266
21-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 473
20-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0264
19-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề299
18-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 774
17-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề89
16-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7252
15-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt192
14-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt178
13-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 563
12-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt58
11-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2286
10-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 864
09-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 3279
08-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng Đề56
07-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 497
06-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5153
05-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 671
04-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 150
03-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6265
02-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1158
01-08-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 271
31-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6195
30-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6269
29-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1269
28-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 263
27-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3184
26-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 473
25-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8175
24-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề293
23-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 977
22-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt269
21-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt87
20-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2268
19-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4195
18-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8190
17-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1253
16-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Đề177
15-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2191
14-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9183
13-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng Đề74
12-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt85
11-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 671
10-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 693
09-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt195
08-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 378
07-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6160
06-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt267
05-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0197
04-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề292
03-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2154
02-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 969
01-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng Đề282
30-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 964
29-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt250
28-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1156
27-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3270
26-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6283
25-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt284
24-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt260
23-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt66
22-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7181
21-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7155
20-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt186
19-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 3175
18-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 853
17-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt290
16-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2196
15-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5170
14-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7297
13-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1192
12-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng Đề288
11-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt70
10-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 3162
09-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Đề159
08-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt275
07-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9168
06-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2199
05-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt75
04-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8168
03-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0254
02-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt171
01-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 376
31-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3259
30-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng Đề267
29-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4184
28-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 163
27-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt187
26-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4284
25-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1150
24-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9169
23-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 971
22-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 972
21-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3286
20-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt153
19-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề86
18-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4189
17-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 086
16-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt250
15-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt273
14-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3151
13-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề166
12-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt52
11-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề70
10-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5265
09-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt69
08-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4154
07-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2251
06-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt84
05-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 285
04-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề57
03-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt180
02-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt291
01-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng Đề74
30-04-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề150
29-04-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề69
28-04-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 655
27-04-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt278
26-04-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6274
25-04-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng Đề165
24-04-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 083
23-04-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng Đề80
31-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề71
30-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề270
29-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 485
28-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5268
27-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 569
26-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3186
25-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6289
24-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt196
23-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề263
22-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề255
21-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2177
20-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt177
19-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng Đề90
18-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9189
17-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7294
16-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Đề282
15-03-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 197
14-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 182
13-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8290
12-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5281
11-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2160
10-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt90
09-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3256
08-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 069
07-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8189
06-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4258
05-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9257
04-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3258
03-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 384
02-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt273
01-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 3181
29-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt95
28-02-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt198
27-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 276
26-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề154
25-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 659
24-02-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 985
23-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 489
22-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề273
21-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8167
20-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4280
19-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9193
18-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt79
17-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 765
16-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt166
15-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt254
14-02-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5262
13-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3253
12-02-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 763
11-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 9278
10-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng Đề274
09-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7167
08-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề258
07-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 380
06-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7189
05-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 592
04-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1255
03-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt68
02-02-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4185
01-02-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0188

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *